Doen wat je leuk vind

is geen werk.

Je kunt niet alles doen wat je leuk vind. Een week heeft 7 dagen. Mijn baan is een grote heerlijke uitdaging.  Daarnaast is het werk voor de Ondernemingsraad  boeiend en veelomvattend.  Prive is er een grote plek ingeruimd voor het dirigeren. Mijn interpretatie van muziek laten klinken. Een groep mensen laten zingen zoals ik denk dat het moet, zoals ik denk dat het bedoeld is en zoals ik het mooi vind. In die volgorde.  En dan de uitnodiging krijgen om zitting te nemen in de lokale afdeling vanTrots op Nederland voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Ja zegt het hart. Nee zegt het hoofd en het lijf. Uiteindelijk zegt het gevoel: Niet doen, niet nu. Het is niet eerlijk ten opzichte van de huidige ontwikkelingen voor mijn functie, het zou betekenen dat ik het OR werk moet laten  schieten. Een week heeft 7 dagen, meer niet.

Je kunt niet alles doen wat je leuk vind. Jammer is dat.

Geef een reactie