Beelddenker droomt

Draken

We hebben draken nodig. Er staan in Amerika 6 x meer huizen leeg dan er daklozen zijn. Er zijn meer dan 3 maaltijden per dag aan voedsel beschikbaar per hoofd van de wereldbevolking. Honger is dus slechts een logistiek probleem, in de kern dan. Kerken hebben liggende gelden genoeg om de wereld uit de financiële crisis te halen. Zo ook topbestuurders. We hebben draken nodig om deze directeuren uit hun kantoor te roken.

Vliegen

Elk kind elke dag een ritje op zijn rug vanaf het schooplein. Zodat onderwijzers weer gaan inspireren in plaats van bestraffen.  We hebben draken dwingers nodig van elke leeftijd om sneller dan facebook en twitter te redden wat er te redden valt.

Beelddenkers van nu zijn de zieners van toen. In de oertijd durfden juist zij hun volk door een grote verandering te leiden. Vurige draken hebben we nodig om genetisch gemanipuleerde oogsten te vernietigen, de farmaceutische industrie een lesje te leren en alle door Unilever gesponsorde diëtisten de schrik van hun leven te bezorgen, graaiers en inbrekers te verzengen. 

Leiderschap

Voor bankdirecteuren komt er een energetisch gemanipuleerde dagenlange cito-toets. Je mag pas voor de klas als je een orkest kunt dirigeren. En je mag een land pas leiden als je een wilde draak weet te temmen. Sint Joris als minister president, de nieuwe Robin Hood als draken dwinger.

Heerlijk zo’n verontwaardigde dagdroom op de zondagmiddag.

Geef een reactie