Beelddenker en tien tips voor succes

1. Voor dag en dauw

(scrolldawn.jpg down for english) Sta op voordat de wereld wakker wordt. Voor mij betekent dat soms om 05.00 u. opstaan, afhankelijk van andere afspraken om toch bepaalde dingen gedaan te krijgen waar ik anders niet aan toe kom.  Schrijven, ontwikkelen, lezen, koorrepetities voorbereiden. Het zijn heerlijke stille en nu donkere uren in pyjama voor de koffie en ontbijt waarin de geest nog redelijk leeg is en de beeldenstroom nog niet op gang is gekomen.

2. Strak plannen

googlecalendar.jpg

Plan je dagen zo strak als een gmail- of outlook- agenda dat toelaat. Van kwartier tot half uur. En houd je er aan. Hoe creatief we ook zijn als beelddenkers, als er geen structuur achter zit komt er niets uit onze vingers. Telkens als er weer een popup uit mijn agenda komt weet ik dat ik een half uur verder ben en verder mag met iets nieuws. Heel prettig voor het tijdsbesef.

doodle.jpg

3. Laat je niet afleiden

Teken elk afleidend beeld even schetsend op een los briefje. Plan dagelijks tijd om deze losse beelden aan elkaar te rijgen of definitief weg te gooien maar laat je er op het moment zelf niet door afleiden. Doodle je suf tijdens skypen en webinars. Het bevordert je concentratie.

4. Neem je rust

rustmoment.jpg

Plan rustmomenten in. Vanwege ons geweldig talent om te hyperfocussen is het simpelweg nodig onszelf eraan te herinneren dat we rust nodig hebben, of beweging, of eten en drinken. Het betekent goed zorgen voor jezelf. Daarna zijn lichaam en geest weer uitgerust en helder. En vaak komen in zo’n rustmoment de mooiste oplossingen en ideeen naar boven. 

 

5. Skip de televisie

whyweread.jpgVolg geen nieuws en kijk geen tv. Het scheelt een aantal kostbare uren in een dag. Een kleine groep mensen bepaalt wat wij als nieuws te zien krijgen. De bewegende beelden hebben impact, zeker in de avonduren. Als je op de sociale media zit komt echt belangrijk nieuws toch wel binnen maar dan heb je tenminste de keus om de beelden aan je voorbij te laten gaan of om er in te duiken. In contact met anderen merk ik nooit dat ik bepaald nieuws gemist heb om mee te kunnen praten. Behalve als het dan over reclames gaat, dus, tja.

6. Ruim je kamers op

inpraktijk.be

Omdat je geen tv kijkt kun je ’s avonds op tijd laptop, ipad en telefoon afsluiten, nog wat lezen, het licht langzaam dimmen zodat je hersenen al in de slaapstand gaan, mediteren, een r(h)ondje wandelen en natuurlijk de kamers in je hoofd opruimen. Met een leeg hoofd gaan slapen en langzaam de beeldenstroom tot rust laten komen is heel prettig.

awriterisaphotographerofthougts.jpg

7. Tijd voor taal

Begin ruim op tijd aan taken waar veel taal bij te pas komt. Schrijf je blogteksten vooruit volgens een bepaald voor jou werkend schema zodat je nooit op het laatst nog iets in elkaar moet flansen. Ik heb altijd 2 blogs ‘aflakklaar’ staan. Het geeft rust en dat zorgt er weer voor dat er meer creativiteit vrij kan komen. Het eerst weergeven in een mindmap helpt ook bij de vertaalslag van de beelden in ons hoofd naar begrijpelijke taal.

8. Schrijf met een leeg schermafleidingsvrijschrijven.jpg

Op je pc of laptop kun je vaak afleidingsvrij schrijven. Dus op een volledig scherm zodat de andere tabbladen je niet zo makkelijk kunnen verleiden. Nu is het alleen nog zaak de tabbladen in je hoofd onder controle te houden 🙂

ilikenonsense.jpg

9. Geef je talenten de ruimte

Gun jezelf naast de dagelijkse taken ook de tijd om te hyperfocussen (rood in mijn calendar) of mentaal te pierewaaien (blauw in mijn calendar). Het zijn tenslotte je grootste creatieve talenten. Door het zo in te kaderen komt het goed tot zijn recht en misschien geniet je er dan ook nog meer van. Als ik mezelf deze vrije momenten gun is het net speelkwartier. Overigens zet ik juist dan mijn telefoon en mijn mail uit. 

10. Ga uit je comfortzonesarakinakloof.jpg

Doe minstens 1 keer in de maand iets totaal anders, iets nieuws. Dat hoeft niet wereldschokkend te zijn maar haalt je wel even uit je eigen beeldenstroom. Ik ga dan bijvoorbeeld bij een nieuwe ondernemers vereniging koffiedrinken. Sparren met een onbekende collega ondernemer uit een totaal andere branche. Of ik ga bewust het gesprek aan met een fervent tegenstander van het begrip beelddenken. Laat eens een taaldenker naar jouw teksten kijken, levert verrassende goede inzichten op. Het laat je met andere ogen kijken naar hetzelfde en brengt vaststaande beelden weer in beweging. 

Heel soms is er een dag dat deze gouden 10 niet werken. Dan ben ik heel zacht voor mezelf, alsof ik een dagje van school thuis mag blijven. Heel gezond.  Het zijn tips zoals ze voor mij meestal werken en zoals ik ze doorgeef in mijn praktijk. Heb jij nog andere tips voor beelddenkende werkers? Ik hoor het graag in een reactie hieronder.

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Pin-n-Tell
MargoGalliart.jpg

1. At dawn

Wake up before the world does. To me it means sometimes to get up at 05.00 aam depending on my scheme of the day to get some things done. Like writing, evolve, read, prepare choir rehearsals. Those are the most precious and in this time of the year dark, quiet hours in my pyjama’s before coffee and breakfast. Ones mind is still empty and the flood of images has not yet started. 

2. Schedule

googlecalendar.jpg

Plan your days as strictly defined as possible. Use your gmail- of outlook calendar. Every hour of the day. And stick to it. How mighty creative we are as visual spatial thinkers, if there is no structure we achieve nothing at all. Everytime I get a popup from my calendar I know half an hour has passed and I may start something new again. Very nice for the sense of time.

doodle.jpg

3. No distraction

Whenever a distracting image pops up in your head sketch it quickly on a small piece of paper. Schedule every day at the end some time to look at them if it is worth to do something with it or throw it away. But don’t let them distract you in the moment itself. Ans please doodle along during skyping and webinars, it helps you to focus, concentrate and listen. 

4. Have a break.

rustmoment.jpg

Plan your breaks. Because of our talent in hyperfocus it is necessary to remind ourselves to take a break. It means you take good care of yourself. After your break, body and mind are activated and clear again. Right in those breaks you get the most creative ideas and solutions.  

5. Skip watching tv

whyweread.jpgDo not care about the news and do not watch tv. It gains you a lot of valuable hours. Only a very small group of people determins what you are allowed to consider to be news. Besides, the moving picture have a huge impact on you, especially in the evening. And being on social media will warn you when there is realy something newsworthy. But then you have the choice to dive into it or not. In contact with other people I never notice I have realy missed something. Or it must be the commercials you have missed…

6. Clean your rooms

inpraktijk.be

Not watching tv means you are able to log out from your pc, laptop and ipad and phone. Read something, dim the lights so the brain gets into the sleeping mood, meditate or walk the dog. And ofcourse clean and close the chambers in your head. Get the flood of images to slow down. An empty quiet head makes you sleep a lot better. 

awriterisaphotographerofthougts.jpg

7. Take enough time for writing

Plan ahead for tasks with a lot of language involved. For exampe write your blogs according to a personal scheme. Never rush the writing in the last moment. I have always 2 blogs ready to launch. It gives you a feeling of rest and that might get more creative flows. Drawing mindmaps helps to in the process of translating pictures to words. 

8. Work with an empty screenafleidingsvrijschrijven.jpg

On most devices you are able to work without distraction. A clear screen without seeing the other seducing tabs. The only challenge then is to not let you get seduced by all the open tabs in your head. 🙂 

ilikenonsense.jpg

9. Free your talents

Grant yourself the time to hyperfocus (red in my calendar) and wandering through the pictures in your head (blue in my calendar) They both are your biggest gifts. By framing it in this way you do them justice. Maybe you even enjoy them more. Whenever I  permit myself the precious moments it feels like playtime. And blue or red, phone and email are out during these times. 

10. Get out of your comfortzone

sarakinakloof.jpg

At least once a month do something completely different. Not like climbing a mountain but something that gets you out of your daily routine. Every now and then I go for a coffee at a new group of entrepreneurs. Or I talk to a independant worker in a totaly different branche. Or I talk to someone who disagrees with the concept of visual learning. Or I have a ‘left-brainer’ look at my language use at my website. Gives you sometimes refreshing insights. You look at the same with a new vision, it moves your pictures to antother level.  

EVery now and then also for me those 10 tips do not work. Then I treat myself gently and softly, like staying home from school for a day. Very healthy. The tips do work for me in general and I advice them to visual learning people daily. Do you have more tips? I like to read it in a reaction on this blog. 

Over Maarten Smit

Maarten Smit | Schrijver | Beelddenker | Ondernemer | GoStudent bijlesdocent | 06 3404 5962 | Mirtos | Crete | Werk is waar mijn laptop staat [UA-39119863-1]
Dit bericht is geplaatst in Beelddenken met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

2 reacties op Beelddenker en tien tips voor succes

  1. saskianumentum schreef:

    Schitterend om een aantal tips te zien terugkeren met net een iets andere nuance ! Ook dat geeft weer nieuwe inzichten en uitdagingen voor een collega beelddenker. Dank Maarten !

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.