Beelddenker en de tempotoets

stopwatch.jpg(scroll down for englisch) Afgelopen week zat ik in een zaaltje met een man of 10. Prima bijeenkomst, daar gaat het nu niet over. Of we even een testje wilden doen. Het waren 40 opdrachten in 3 minuten en je mocht er maximaal 4 fouten hebben. “En de tijd gaat N U in!”  Het zweet breekt me uit. Mijn handen trillen. Maar binnen een minuut weet ik mijzelf te kalmeren. Dat is best een lange weg geweest. Dan kijk ik 1 minuut in volledige hyperfocus naar het totaal van de feitelijke opdracht. Dat durf ik mezelf toe te staan. Vervolgens pletter ik in de resterende minuut als een razende 36 goede antwoorden op papier. “Hm, ik had je hoger ingeschat”, is een van de reacties. “Ja, dat kan”, antwoord ik met een rustige glimlach op mijn gezicht, “dat zegt meer over uw verwachtingen dan over mij, toch?” Zo kan ik daar nu mee omgaan. Het raakt me niet. Als jij meent ook maar iets over mijn capaciteiten te kunnen zeggen door het afnemen van de volwassen versie van een tempotoets dat moet je dat vooral doen. Het zegt hoogstens iets over hoe een en ander al dan niet geautomatiseerd is in mijn denkwereld. En zou iets kunnen aangeven over mijn rekenvaardigheden. Verder lach ik ze natuurlijk schaterend uit, want; 36 goed binnen 1 minuut, Duh!

Moederseinstein.jpg

Maar ik lees blogs van moeders. Ik lees discussies in groepen van moeders. Ik krijg mails van moeders. Ik krijg telefoontjes van moeders. En het gaat erg vaak over tempotoetsen. Bij leerlingen met een sterke voorkeur voor de visuele leerstijl is een tempotoets vaak reden tot volledige blokkade. En dan voldoet het kind niet aan de norm en dat is toch de heilige graal in het onderwijs. De norm. 

Leerkrachten

En ik spreek leerkrachten en Pabostudenten;  “Gewoon 30 sommen in 1 minuut er moeten er 28 goed zijn. Je krijgt geen denktijd, het moet ge-au-to-ma-ti-seerd. Dat is het doel van tempotoetsen. Automatiseren is de nu eenmaal de basis van het leven.”

En; “Het doel van de tempotoets is controleren hoe snel en automatisch de kinderen de antwoorden, op meestal niet ingewikkelde sommen, kunnen noemen/opschrijven. Zitten de antwoorden in hun hoofd, dan is het een kwestie van zien en gelijk opschrijven en kan het tempo heel hoog liggen. En een minuut op een stopwatch is vrij lang hoor.”  

En onlangs nog; “Het is ook geen echte toets, het is meer om ze te stimuleren, het is gewoon iets grappigs voor ze.”

Spiegelen

spiegel.jpgGrappig? Als je eerlijk bent zou je kunnen weten welke leerlingen hier helemaal niet blij van worden. Bereidt ze dan ook voor wat er gaat gebeuren en wat er van ze verwacht wordt en vooral waarom jij dat nodig vindt. Leg ze uit waarom automatiseren van levensbelang is in jouw dagelijkse leven, als je dat tenminste kunt. En laat ze eerst eens ervaren wat een minuut is. Op 1 been staan of stil zijn of je adem inhouden? Dan is een minuut zoooo lang. En 1 minuut lezen in een spannend boek? Wow, dat vliegt voorbij. En ga daar niet staan met een stopwatch maar geef gewoon aan wanneer ze mogen beginnen. Hou op je horloge of telefoon ongemerkt bij wanneer de tijd voorbij is. Vooral de visueel ingestelde leerling zal de rust en de ontspanning die jij bij een tempotoets uitstraalt letterlijk spiegelen. Ga je voor de groep staan en maak je het heel spannend met een zichtbare klok erbij, omdat jij ‘dat zo grappig vindt” en ze zo denkt te kunnen stimuleren dan gaat het juist mis. 

Big Ben


Een van mijn clientjes omschrijft het (ingekort) als volgt; “De juf zegt dan heel hard; “Je mag  N U  beginnen” of zoiets en dan gaat er zo’n timer lopen en klinkt er een piep van de telefoon of wat dan ook. Dan is het in mijn hoofd net of het startschot gaat voor de lange afstand schaatsen tegelijk met het geluid van de Big Ben. Alleen zitten m’n schaatsen vast in het ijs en tegen de tijd dat de Big Ben is uitgeluid is de toets voorbij…” 

 

 

*****

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Pin-n-Tell
MargoGalliart.jpg

Last week I was in a meeting with about 10 people. The meeting itself was ok. That is not what this is about. We were asked to do a little test. They needed 40 correct answers in 3 minutes. And the maximum failures was 4.  “Ready to go? NOW!”  I started sweating immediately. My hands were shaking. But I knew how to recover myself within a minute. That took a couple of years. Then I looked for a whole minute totally hyperfocussed to the assignment. I allow myself to do that. The last nerving minute I throw 36 correct answers on paper. “Hm, I thought you would score better then that”, someone said. “That’s ok”, is my answer with a quiet smile on my face. “That is telling more about your expectations then it says about me, isn’t it?” That is how I handle it now. It does not hurt me. If they think they can tell anything about my qualities by giving me a tempo tet, by all means go ahead.  It might say a tiny bit about my ability to automize or not in my mind. It could tell you something about my math skils. Besides that I laugh at you; get real, a score of 36 correct answers in 1 minute, ha, I am good!

Mothers
einstein.jpg

But at the same time I read blogs, written by mothers. I see the discussions in groups on social media by mothers. I read the mails I get from mothers. I take the phonecalls from the mothers. And it is al about these Tempo Tests. For children with the visual learning style these tests block them completely. And bad results mean thay are below standard, God and the system forbid. The holy grail in education; Standard 

Teachers

I talk with teachers and students; “Well, you know it is just 30 questions in 1 minute and they should have 28 correct. In that way you don’t have time to think, you know, it has to be au-to-mi-zed. Automation is de foundation for live.

And; “The purpose is to check whether how fast they can wright down the correct answers. Are the answers automized in their head then it is so easy and quick. Besides a minute is very long, you know.””  

Or; “It is not realy a test, it is more to motivate them, to challenge them. It is just fun!” 

Mirrors

spiegel.jpgFun? Looking honestly to yourself you should know what children are not going to be happy with these tests. Then, prepare them for what is going to happen and what you expect from them. Tell them why you think it is important. Explain them the benefit of it in your daily life, if you can. And even better let them experience what a minute means to them. How long is a minute when you stand on one leg, or holding your breath? How long is a minute when you are reading a great book. And please don’t stand in front of your group with a stopwatch but just tell them when to start. You can keep track on your watch or phone without them noticing. Especially the children with the visual learning style will mirror how you behave. But do you jump in front of the group being excited because you think it is fun? Then they block, totally.  

Big Ben

One of my clients describes it like this;  “My teacher screams loud; “You. May. Start. NOW!” or something like it. and then a timer starts running and a sound beeps from the phone or whatever. At that moment in my head it is if I am at the start of an skating game at the olympics together with the sound of the Big Ben. Only my skates are stuck and by the time the Big Ben has stopped, the test is over…..”

Over Maarten Smit

Maarten Smit | Schrijver | Beelddenker | Ondernemer | GoStudent bijlesdocent | 06 3404 5962 | Mirtos | Crete | Werk is waar mijn laptop staat [UA-39119863-1]
Dit bericht is geplaatst in Beelddenken met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.