Beelddenker en het landschap in je hoofd

tesseract.jpg

(Scroll down for english) Een veelgestelde vraag van moeders; “Ik zou zo graag willen weten wat er zich allemaal afspeelt in dat hoofd van mijn kind.” Ik waag een poging hoewel er nog veel meer verhalen nodig zijn om het 3d-landschap in ons hoofd te verklaren aan een taaldenker of ‘platlander’. 

Voor mij en mijn clientjes lijkt het of de binnenwereld en de buitenwereld naast elkaar kunnen bestaan. Deze twee verschillen soms van elkaar als dag en nacht. De beelden in ons hoofd zoals ze zich opdringen kloppen niet altijd met de werkelijkheid zoals deze zich aandient.

Paralelkijkinjehoofd.jpg

Als er al woorden zijn voor de beelden in het landschap in ons hoofd dan verschillen ze zodanig van de woorden horend bij de talige buitenwereld dat het zich tot elkaar lijkt te verhouden als de eerste ontmoeting tussen een griek en een japanner. Alsof je een ‘platlander’ vertelde aan het begin van onze jaartelling dat de wereld rond is. Alles wat zich buiten ons afspeelt kan dan een paralel universum lijken. Echter met een ander tijdsverloop dan de wereld binnen. De buitenwereld zou je dan kunnen zien als lineair, onze binnenwereld als meer-dimensionaal, met de factor tijd zelfs als mogelijke vierde dimensie. Alleen al het bewust worden hiervan is een begin de twee werelden dichter bij elkaar te brengen.

Van beeld naar taal

Dat visithisworld.jpgveronderstelt dat we er controle over zouden kunnen hebben. Zodra wij weten welke beelden van ons (de binnenwereld) zijn en welke van de ander (de buitenwereld) kunnen we ons bewuster en vrijer binnen deze twee bewegen.  Er is wel enige vertraging in het proces van zien wat van jou is en wat buiten jou bestaat. Of misschien is het woord vertaling beter op zijn plaats. Eenzelfde in het begin vaak moeizame vertaalslag die nodig is om onze beelden om te zetten in (chrono)logische begrijpelijke woorden.

 

carousel.jpgConcentratie

En alles tegelijkertijd. De carousel in ons hoofd draait door terwijl wij actief onze buitenwereld waarnemen. Om beide werelden met elkaar in balans te houden is naast veel oefening ook veel concentratie nodig wat in de praktijk helaas vaak wordt aangezien als juist een gebrek aan concentratie.

Landschap

Wat voor mij vanzelfsprekend is en voor de niet-beelddenkende ouder nog lastig blijkt is het ‘betreden’ van de binnenwereld van mijn clientje. Ik laat mij rondleiden in het landschap in hun hoofd. En breng waar nodig orde aan, laat ik ze, waar het kan hun eigen orde aanbrengen.

Als je als ohetlandschapinjehoofd.jpguder de moed (en het geduld) hebt om dat landschap in het hoofd van je kind te verkennen gaat er voor beiden een wereld open. Dan lees je samen de kaart en vertaal je stukje bij beetje de legenda. En zie mij in het begin maar als je TomTom. 

 

*****

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Pin-n-Tell
MargoGalliart.jpg
Many mothers ask me; “I’d love to know what is going on in the head of my child.” I will try to tell although many more stories are needed to realy explain the scenery in our heads to a non visual spatial thinker.  

To me and clients it seems the inner world and the outer world exists next to eachother. These two sometimes differ like day and night. The pictures in our head as they occur, don’t always match reality.

Paralelkijkinjehoofd.jpg

If the words exist for the images in the landscape in our heads, they differ a lot from the words of the language based outside world. Like the first encounter of a japanes and a greek. A bit like telling someone a few thousands years ago the earth is round.  All in the outsite world seems like a paralel universe, Only with a different time zone. The outer world one could see as being lineair and our inner world as multi-dimensional. If you include time it could even been 4 dimenisional. To bring those two worlds together the best start is being aware of the difference inside us. 

Translating images to words

In a specific way we can control these worlds. visithisworld.jpg As soon as we realy know which iamages are ours and which ones are theirs we are able to move with more awareness in between these worlds. However ther is a delay in the process of seeing what is yours and what belongs to the outside world. Maybe the word ’translate’ is a better choice. The same often diffult translation neede for changing the images into logical words.

 

 

carousel.jpgConcentrate

And everything happes at the same time. The carousel in our heads goes on and on while observating the outside world. To balance these twot needs a lot of practice and a lot of concentration. It is a pity this is often judged by teachers as a lack of concentration. 

Landscape

What for me is obvious can be difficult for the parent of a visual spatial thinker to ‘enter’ the inner world of their child. I am used to it and enjoy the guided tour in the scenery inside their heads. If necesssary I suggest some changes to bring order and peace. 

If as a parent you find both the courage and patience ingetting to know the landscape hetlandschapinjehoofd.jpginside the head of your child a whole new world opens up for both parent and child.  You read the map together and translate bit by bit the captions. And let me be your guide. 

Over Maarten Smit

Maarten Smit | Schrijver | Beelddenker | Ondernemer | GoStudent bijlesdocent | 06 3404 5962 | Mirtos | Crete | Werk is waar mijn laptop staat [UA-39119863-1]
Dit bericht is geplaatst in Beelddenken met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.