Beelddenker luistert in beelden

To listen well(scrol down for english) “Je bent ‘vi-su-eel’, toch? Dat heeft niks met je oren te maken, wel dan? Maar jij kunt luisteren als de beste. HOE KAN DAT?! Kun je mij dat ook ff leren?” Ik had de puber blijkbaar uit de tent gelokt, gezien deze bijna vurige vraag. Ja, je kunt het leren. Luisteren naar een ander. Hoe je kunt leren luisteren naar een spreker, dat is voor een volgend blog.

Ik leg je hier uit hoe ik als beelddenker luister in een 1 op 1 gesprek, een talent dat je kunt ontwikkelen. Met een aantal tips.

Ik zie wat je zegt

Voorwaarde is dat mijn hoofd leeg is, de kamers dicht, lekker rustig op de gang. In mijn hoofd is er dan niets dat af kan leiden. Mijn gevoel, om het hele scala maar even zo te noemen, is begrensd. Daardoor weet ik precies wat van mij is en wat van de ander. Ik registreer alles wat je zegt en meer nog; wat je doet. Met elke beweging, elke verandering van houding, elk uitgesproken woord,  je stemgebruik, en met elke klank stel ik een beeld samen. En dat beeld verandert al naar gelang je verder praat en vertelt. Het plaatje wordt steeds meer ingekleurd met alles wat je uitzendt. Bijna alsof ik in een volkomen donkere bioscoop zit en jij bent de film. Dat is een typisch voorbeeld van gebruik maken van mijn hyperfocus als talent; Ik zie wat je zegt. 

Mijn eigen constante beeldenstroom is tijdens een gesprek onder de horizon, zeg maar, bewust ‘verbannen’ naar het onderbewuste. Mijn bewegingen zijn rustig. Dat nodigt uit tot vertellen. Vaak zal ik wel tekeningetjes maken tijdens het gesprek. Dat helpt mij om nog meer te focussen. Ik leg dat dan ook uit. Net zo goed als dat de ander soms beter kan nadenken door te friemelen met zijn handen. 

ik was nog niet uitgeluisterdTIPS

 • Luister om te horen, te begrijpen. Niet om te antwoorden. 
 • Als je bedenkt wat je volgende vraag zou moeten zijn dan is er al geen sprake meer van luisteren. 
 • Durf stilte te laten zijn voor wat het is; stilte, ruimte. 
 • Hoe iemand iets zegt is vaak belangrijker dat wat.
 • Luister zonder oordeel, vanuit je neutraal, doe geen aannames. 
 • Twee ogen en twee oren, dat zijn je belangrijkste instrumenten om te luisteren, daarom heb je ook maar 1 mond.
 • Stel vragen waar de ander niet met ja of nee kan antwoorden, open vragen dus. Ze beginnen altijd met; Wie, wat, waar, wanneer, hoe, welke. Blijf stil na het snel gegeven; ‘Weet ik niet’ als antwoord. De ander denkt ongetwijfeld toch na over de vraag en heeft misschien meer tijd nodig. Ik geef mijn clientjes altijd een quotum van 3 ‘weetikniets’. 
 • Een vraag beginnend met ‘Waarom’ is ook een open vraag. Wees daarbij wel bewust van de toon waarop je de waarom-vraag gebruikt. Hij kan oordelend of zelfs beschuldigend overkomen. In onderwijs en opvoeding zijn waarom-vragen meestal gelinkt aan iets wat niet goed ging. The quieter you become the more you can hear
 • Wellicht een open deur maar zet je telefoon en andere apparatuur uit, als je een goed gesprek wilt.
 • Bij een lang gesprek kan het goed zijn om af en toe samen te vatten wat de ander heeft gezegd. Bovendien dwingt je dat tot heel goed luisteren. Je kunt ook af en toe checken of je het goed begrepen hebt wat de ander zegt en bedoelt. 
 • Het is mijn ervaring dat een wandeling in de natuur kan helpen, zeker bij lastige onderwerpen. Je hoeft elkaar niet voortdurend aan te kijken. Het is rustgevend dat samen lopen. Samen door een bos struinen geeft een andere dimensie aan het gesprek en je kunt de natuur bovendien als metafoor gebruiken. 
 • Neem er de tijd voor. Heb geen haast. Kijk niet op de klok. Simpel maar wel een van de fundamenten van goed luisteren. Je kunt een gesprek beter uitstellen dan afraffelen. 
 • Het kan soms helpen om de juiste ‘luister-stand’ te komen door van te voren 5 minuten in alle rust met je ogen dicht naar je favoriete muziek te luisteren. Niets doen verder, alleen ademen en luisteren. 
 • Dagelijks braingymen kan betere verbindingen leggen tussen de linker- en de rechterhersenhelft, helpen bij het wakker maken van je brein en je communicatie vaardigheden positief beinvloeden.
 • Ik leerde pas echt goed luisteren naar een ander toen ik naar mezelf leerde luisteren.

Veel doen

Luisteren is vooral een kwestie van doen, vaak, veel, bewust oefenen en voor jezelf terugkijken. Wat heb ik van dit gesprek geleerd? Als iemand jou vragen stelt, wie het dan ook is, merk eens op bij jezelf wat de houding van de ander, doet bij jou. Wat roept de manier van vragen stellen bij je op en leer daar van.  Ik ben ooit een luisterschrift begonnen waarin ik een schat aan ervaringen verzamelde puur en alleen over wat ik ontdekte over luisteren.  

Je raakt nooit uitgeleerd. Er is nog zoveel meer over te vertellen ook. Jij en je omgeving hebben er baat bij. Een kind zal jouw luistergedrag overnemen, imiteren. Echt luisteren betekent echte aandacht en daar is veel behoefte aan in onze dagdagelijkse race tegen de zelfbedachte klok. Ik denk zelfs dat als de mensheid zou beginnen met spelend leren luisteren in plaats van met leren lezen en rekenen de wereld er nog mooier uit zou zien. 

P.S. Als je mensen groots en meeslepend luid ziet communiceren in half afgemaakte zinnen elkaar onderbrekend expressief en wild gebarend alle regels hierboven aan hun laars lappend, maak je dan geen zorgen, probeer het ook niet te volgen, dan zijn het ongetwijfeld beelddenkers onder elkaar 🙂 

 *****

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

 
 
 
MargoGalliart.jpg
 
 

“You are vi-su-al, aren;t you? That has nothing to do with your ears, right? How come you are such a great listener? HOW IS THAT POSSIBLE?! Would you be as kind as to teach me how? “Apparently I had triggered this younster. A quite ardent question. And yes you can learn how to listen to someone else. How to learn to a speaker is something for another blog. 

I wil explain to you how a visual thinker listens in a conversation, a talent you can develop. Together with some tips. 

I can see what you are saying

It is crucial that my head is empty, rooms are closed, nice and quiet in the hall. So there is nothing in my head that can distract me. My feelings, to give that whole area a name, are bordered. Therefore I know exactly what is mine and what is not. Ik notice everything you are saying, moreover what you are doing. With every movement, posture, word, voice and sound I am able to compose an image. It is changing and completing along with your story. All you are broadcasting is being filled in. As if I am in a total dark cinema and you are the movie.  A typical example of using my talent for hyper focussing; I see what you say.  e

My own current of images has gone below the horizon, forced into the subconsciousness. My gestures are slow and gentle. That invites people to speak. Sometimes I will make scibblings during the listening. It helps me to concentrate. In the same way my clients may be able to think better when they can move or play with a tangle. 

ik was nog niet uitgeluisterdTIPS

 • Listen to realy understand. Not to reply.
 • When you are thinking about your next question you are no longer listening. 
 • Leave silence for what it is; silent, spacious.  
 • How someone says something is often more important then what he says. .
 • Listen without prejudice, out of your neutral zone, don’t make assumtions.  
 • You have two ears and two eyers, those are your most valued intstruments to listen. An that’s exactly why you have only one mouth. 
 • Make your questions as open as they can be. Start with Who, What, Where, When How, Which. Keep silent after their quick Idontknow. Maybe he needs to think a bit more. I always give them a share of 3 Idontknows. 
 • A question starte with Why is also open. But your tone of voice is pretty important here. The Why Question is related to guilt and punishment.  The quieter you become the more you can hear
 • Do shut off your phone and other devices when you realy want to have a good conversation.  
 • In a long converation it can be right to summarise what has been said. It also forces you to realy listen carefully. You can also check every now and then if you understood it al right.  
 • In my experience a walk in nature can help, especially with difficult subjects. Walking next to eachtother means you don’t have to look into eachother’s eyes constantly. It is so relaxing. Wandering around in a forest gives a new dimension to the conversation and you can also use nature as methaphor.  
 • Take your time. Don’t hurry Don’t check your whatch. It may sound simple but it is the foundation of good listening. Better prospone it then bungle. 
 • It might be helpful to get into the listening mood by listening fully concentrated to your favorite music. Nothing else, just breathe and listen.  
 • Daily braingym practice helps to better concentrate and communicate. 
 • But, I realy learned to listen when I learned to listen to myself. l

Practice 

Good listening means practice, often, very often, practice and reflect. What did I learn this time? When someone is asking you questions, notice what someones attitude is doing to you. How do you feel about the questions and learn from it. I used to have a Listeners Notebook writing everyday what I discovered about listening.

You never can learn enough. You and your loved ones will benefit from it. A child will imitate the way you listen. Realy listening means real attention and that is what the world needs today in our self invented race against everyday time. I even think if humanity would start with playful listening skills instead of reading and math, the world would be a better place.  

P.S. If you see people involved in a grotesk and moving conversation, exciting and loud with non completed sentences and broad gestures, all tips above ignoring, then, don’t worry. Don’t try to understand it. They definitely are visual spatial thinkers among eachother:-) 

Over Maarten Smit

Maarten Smit | Schrijver | Beelddenker | Ondernemer | GoStudent bijlesdocent | 06 3404 5962 | Mirtos | Crete | Werk is waar mijn laptop staat [UA-39119863-1]
Dit bericht is geplaatst in Beelddenken met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.