Beelddenker en het effect van geuren

 

Lavender, CreteLavendel

(scroll down for english) Afgelopen donderdag waren mijn zus en ik bij het evenement ‘wegdromen over griekenland’ van cocomat in Arnhem. Inspirerende ontmoetingen. We kregen een klein plat kussentje van gerecycled materiaal mee, gevuld met gedroogde lavendel. Voor onder je kussen. Werkt rustgevend, werd er nog gezegd….

Niet de ethisch verantwoorde Franse, -leuk voor op de foto-, maar de echte Griekse lavendel. Het is bekend dat lavendel de zenuwen kalmeert en de geest in balans brengt. Dus ik legde het onder mijn kussen. Heel bijzonder om met deze sterke geur in slaap te vallen. Ik vergat alleen even dat ik beelddenker ben. 

Zijn hemelGriekse bijenkasten

In de laatste drie maanden van zijn leven was deze geur erg belangrijk voor mijn vader. De bloembakken rond het ziekenhuis waren ermee gevuld. En ik zorgde voor een verse voorraad gedroogde lavendel voor in zijn pyjamajas. Hij wist ook niet precies wat hij zich voor moest stellen bij een leven na dit leven, maar 1 ding wist hij zeker, als er een hemel zou zijn dan was het vast een combinatie van de smaak van aardbeien, zonnebloemen en de geur van lavendel. 

Droom

Opgeroepen door de geur van lavendel wandelde ik met hem over de velden van Elysium. Een Kretenzer landschap gevuld met zonnebloemen, lavendel en het zachte gezoem van duizenden bijen. We plukten ons suf. Armen vol met de blauw-paars-roze bloemen. Tot er bergen van op het strand lagen. En wij ernaast. Zittend in het zand vulden we zandzakken Gouves vissersbootmet de afgeritste bloemetjes. Het schip raakte steeds voller. Er leek geen einde aan te komen maar we gingen vrolijk door tot er geen lavendel meer over was. De schipper luidde de bel en ging er vandoor.

Geur

Uitgeput, volkomen geradbraakt werd ik wakker. Letterlijk spierpijn overal. Het duurde een half uur voor ik besefte dat de wekker ging en ik er echt uit moest om op tijd bij mijn afspraken te zijn. En het duurde ook even voor ik besefte in ons koude kikkerlandje in bed te liggen met een lavendelkussentje onder mijn hoofd. Ik slaap altijd heel goed en weet me zelden een droom te herinneren. Maar als ik droom is het meestal naar aanleiding van een sterke geur, verbonden aan een herinnering. En dan wordt ik doodmoe wakker. 

Beelden

Dat hoort bij mij. Dat hoort bij mijn vaak hoogbegaafde, hoogsensitieve, beelddenkende cliëntjes. 

Greek lavenderfield and beehives

Wij hebben het talent dat alles beelden op kan roepen. En geuren horen daar zeker bij. Geuren kunnen heel snel een stroom van beelden losmaken. Citronella en ik ben als kind weer op vakantie. Chloor en ik heb weer zwemles voor schooltijd in het ijskoude buitenbad. Slechts een zweem  van een bepaalde geur en de, vaak bewegende, beelden dringen zich op. Eén enkele sterke geur kan ons laten dromen. Intensief dromen. Zoals we het leven vaak intensiever beleven raken ook dromen ons dieper. 

How a child sees his roomEen geurloze, kleurloze, geluidsarme slaapkamer dus voor ons beelddenkers?

Zo zwart-wit ligt het niet. Kleuren, beweging, licht van binnen en van buiten, geluiden, het kan allemaal van invloed zijn en per persoon verschillend. Vaak een kwestie van uitproberen. Kijk eens samen met je kind naar zijn slaapkamer. Als je er naar vraagt kan hij je prima vertellen hoe een kleur of een bepaalde lichtval aanvoelt en of dat prettig is of juist niet. En luister daar naar ook al is het felrode Cars behang in de aanbieding. Voor de een is een strak opgeruimde kamer veilig en rustig, voor veel beelddenkers is de schijnbare chaos een avontuurlijk landschap waarin hij zich prettig voelt. 

En hoewel wetenschappelijk is aangetoond dat lekkere geuren de slaap en de inhoud van je dromen positief kan beïnvloeden is het goed om rekening te houden met het versterkte effect hiervan op ons beelddenkers.

 • Het schijnbaar simpele advies om een sterk geurende plant onder het open slaapkamerraam van een cliëntje te verwijderen had juist positieve invloed op de slaapkwaliteit.
 • Bij een ander verdwenen nachtmerries door simpelweg het huisdier op de slaapkamer te laten slapen, de vertrouwde geur bracht rust en hele andere dromen.
 • Het verwijderen van de populaire synthetische geurstekkers van de bovenverdieping bracht al een aantal keren verbetering in de slaapkwaliteit.
 • Een klein slaapnachtboekje bracht aan het licht dat er elke week in dezelfde nacht slecht werd geslapen; als de bedden verschoond waren. Een sterk wasmiddel en een heftig geurende wasverzachter waren de oorzaak. Een ander wasmiddel, geen wasverzachter en het dekbedovertrek in de buitenlucht laten drogen bleken de oplossing te zijn.Each day has a color, a smell

Natuurlijk is het onderdeel van het hele pakket en is er geen snel eenduidig advies. En tegelijk is het soms verrassend eenvoudig door je bewust te worden van geur in je omgeving en het effect er van op je kind. Als je er tenminste oog voor wilt hebben, als je er een neus voor hebt.

Ga eens samen op reis en ontdek je eigen geurlandschap. 

*****

Onderwijsevent

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

 
 
 
MargoGalliart.jpg
 

Last thursdfay my sister and I were invited to a event with cocomat in Arnhem. Realy inspiring. We received a nice little gift; a small pillow filled with lavender. To put under your head while sleeping. Realy soothing they said….

Ofcourse not the etic French – nice for photgraphs only- but the real Greek lavender. It is a well known fact how lavender can sooth the nerves and balances ones mind. So I put it under my pillow. It is realy special to fall asleep with such a strong scent. Only I forgot being a visual thinker……

His heaven

During the last three months of his life, this scent was extremley important to my father.  Being high summer the garden of the hospital was filled with it. I took care of an everyday supply of dried lavender to put in his pyjama’s pocket. He was not quite sure what to expect if there was a heaven but he was sure it would be a lovely combination of the flavour of strawberries, sunflowers and de scent of lavender.  Griekse bijenkasten

Dream

Raised by the scent of lavender I wandered with him across Elysium. A cretan scenery filled with sunflowers, lavender and the light humming of bees. We gathered all the lavender we good carry. Until there were piles of it on the beach. And us sitting next to it and filling bags with it, seated in the sand. Gouves vissersboot The ship got loaded with it. It seemed there was no end to it. We carried on and on, cheerful, till every flower was packed. The captain rang the bell and sailed away. 

Scent

I woke up exhaustd, broken. Muscle pain everywhere. It took half an hour to realise my alarm was ringing and I had to get up in order to be on time for my appointments. It took also a while before I realised waking up in our cold country in my own bed with some lavender under my pillow. I am a very good sleeper and I seldom can remember a dream. But when I dream it almost always because of a strong scent with an attached memory, waking up exhausted.  

Images

That is how I am. That is how my often highly gifted, highly sensitive, visual clients are.  

Greek lavenderfield and beehives

It is our talent that everything can occur images in our head. And scent is definitely one of them.  Scents cause very quickly a lot of moving images. Lemon Balm and I am visual in my childhoods vacations. Chlorine and I am in the icecold swimmingpool before class in the early mornings of childhood. Only a little touch of a certain scent and the mostly animated pictures push forward. One single scent is capable of making us dream. Intense dreaming. Like we experience life more intense so touch our dreams us deep.  

How a child sees his roomA scentless, blank, quietly bedroom for our child?

It is not that easy to generalize. Colours, motions, light inside and outside, sounds, it can all have effect and differs individually. Most of the times it is trial and error.  Look with your child to his bedroom. Being asked he is perfectly capable of telling you how this colour or that incidence of light feels and if that is nice or not. And listen to it even if the lightning red wallpaper is on sale. For one child a tidy room is safe and comfortable, for most visual thinkers the supposed chaos in his room is a safe and adventurous landscape. 

And although there is scientific proof of the effect of scents on the quality of our sleep and dreams it is important to know how it more strongly effects us as visual thinkers. 

 • A at first simple advice to remove a certain flower in the garden below the open window of the bedroom of a client was extremely positive on the quality of his sleep. 
 • With another one the nightmares disappeared by allowing the pet inside the bedroom. The trusted scent brought rest and caused different dreams. 
 • Removing the popular syntethic scentplugs from the bedroom floor brought several times an improvement of the quality of the sleep of the whole family. 
 • Keeping a small sleeping diary it came to light that every week in the same night the child slept bad; the day when the linens were changed. A strong detergent, a strong scented softener seemed to be the cause. Different detergent, no softener and letting the linens dry outside were the immediate solution. Each day has a color, a smell

Ofcourse it is just a part of the whole package and there is not a clear-cut advice. At the same time it can be surprisingly simple once being aware of the scents around you and the effect of it on your child.  That is if you have an eye for it, a nose for it. 

Take that yourneay together and discover your own landscape of scents.  

Over Maarten Smit

Maarten Smit | Schrijver | Beelddenker | Ondernemer | GoStudent bijlesdocent | 06 3404 5962 | Mirtos | Crete | Werk is waar mijn laptop staat [UA-39119863-1]
Dit bericht is geplaatst in Beelddenken met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

2 reacties op Beelddenker en het effect van geuren

 1. Saskia Smet schreef:

  Maarten weer zo’n pareltje !
  De reactie op geur kent normaal gezien iedereen omdat een geur direct inwerkt op je herinnering via het limbische systeem in onze hersenen.
  Het klopt echter volledig dat beelddenkers gevoeliger zijn voor geuren dan anderen! Wat voor de ene een prettige en veilige geur is, kan voor de andere de hel doen losbarsten. Net zoals je aangeeft: uittesten en proberen, bij voorkeur met natuurlijke etherische oliën of geuren.
  Zelf heb ik wel eens een hevige reactie gehad bij een bepaalde geur. Door deze terug te kunnen koppelen aan een negatieve herinnering uit mijn kindertijd en dit te transformeren via persoonlijke ontwikkeling, heb ik deze kunnen loslaten.
  Bij kinderen is het echter veel beter om de geur te verwijderen om hen direct terug meer comfort en rust te beiden. Mocht dit zich op latere leeftijd terug voordoen, zou je kunnen opteren om de reactie te transformeren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.