Beelddenker en het vertellen van verhalen

Storytelling starts by readingIn de blog van Saskia Smetmet altijd veel tips voor beelddenkers, de vraag of beelddenkers verhalenvertellers zijn. Dat zijn we, maar zonder enige structuur is het een uitdaging voor zowel verteller als luisteraar. Wij zijn verhalenvertellers, reageerde ik, wij kunnen verhalen vertellen als geen ander. De beeldende taal en het andere tijdsbesef maken het echter tot een film met vooruitblikken en flashbacks. Alleen bij óns is de film beter dan het boek. Als wij dapper genoeg zijn om onszelf structuur en discipline op te leggen dan zijn wij in staat om het beeldverhaal in logische volgorde te zetten vóórdat we het vertellen. 

Wat gaat er dan bij mij vooraf aan een goed verhaal?

Bewust Beeldstormen

Uit de vele altijd aanwezige ideeën kies ik de op dat moment meest aansprekende. Daar ga ik dan bewust over brainstormen. Met plaatjes, met kleur, met woorden. Als een orkaan raas ik over het papier. 

Grof Groeperen

Van de creatieve chaos maak ik een voor mij logische ordening. Dat heeft nog niets met tijd te maken. Het is meer het rubriceren, dingen bij elkaar zetten, wegstrepen en soms toevoegen. 

Minutieus MindmappenMindmappen voor een verhaal

Dit is voor mij het leukste in het hele proces. Op papier met potlood, kleur, pastelkrijt en stiften geef ik elk onderdeel zorgvuldig zijn eigen plek. Ook hier is de logica en zeker elke tijdsvolgorde nog ver te zoeken. 

Tomeloos Tikken

Het beeldverhaal heeft in deze fase zijn vorm gekregen door het mind-mappen en de vele associaties in mijn hoofd. Nu ga ik zorgen voor rust. Telefoon uit, geen pop-ups, een afleidingsvrij scherm. En zonder enig oordeel, kritiek of correctie begin ik moeiteloos op mijn toetsenbord te ratelen. Tomeloos tikken vanuit het hart zonder punctuatie. 

Plaatjes Plakken

Is hstorytellinget verhaal uit dan ga ik na enige rust alinea’s maken van de tekstbrij. Daarna maak ik van elke alinea een plaatje op een los blaadje. Geen kunstwerken, meer een pictogram met de essentie. En daarmee ga ik net zo lang schuiven tot ik een logische, leesbare volgorde heb. Niet altijd chronologisch maar wel lees-logisch. En dat wordt aan elkaar geplakt. De alinea’s zet ik dan in de deze volgorde en meestal laat ik de ruwe versie lezen aan anderen. Dat zorgt voor hele zinnige feedback. Nodig omdat ik zelf inmiddels zo in het verhaal zit dat elke objectieve afstand bijna onmogelijk is. 

[Tussendoor Tip; Heeft je beelddenkende kind moeite met het vertellen van een verhaal? Laat hem dan ook Plaatjes Plakken. Van een net verteld verhaal maken jullie samen een klein aantal simpele plaatjes. Op losse velletjes papier. Bekijk dan samen de plaatjes en leg ze in chronologische volgorde. Laat hem het verhaal nu nog eens vertellen in de volgorde van plaatjes.]

RUSTIG RIJPEN

James GurneyMijn verhaal staat nu in de grondverf, met leesbare alinea’s, hoofdletters, punten en komma’s. Dan gaat het in de kast. Dat wil zeggen; de tekst wordt afgeschermd opgeslagen in de cloud en het verhaal gaat in mijn hoofd in mijn bibliotheek. Daar ligt het te rijpen. Gedurende deze tijd, soms dagen, soms weken, lees ik geen boek. Af en toe neem ik plaats in mijn eigen bieb en bekijk het verhaal aan alle kanten.  Ik luister naar wat de hoofdpersonen zeggen. Ik speel met het plot. Maar ik verander er geen letter aan. En het hele proces draagt op den duur bij aan het beter in staat zijn om ook spontaan verhalen te vertellen. Niet onbelangrijk. 

Afstandelijk Aflakken

Als het zover is, meestal omdat een nieuw verhaal zich aandient, ga ik opnieuw in de niet-storen-stand en schrijf de definitieve versie. De puntjes op de ï, spelling, hier en daar een enkel woord veranderen. Een keer hardop voorlezen, opnemen en terugluisteren. Kijken of het naast leesbaar ook luisterbaar is. Vaak door het hardop aan mezelf voor te lezen merk ik of het verhaal loopt, of de zinnen kloppen, of de dialogen natuurlijk zijn. 

Als laatste knip ik de navelstreng door. Een nieuw verhaal in zijn definitieve vorm. Klaar om verteld te worden. Later, als ik groot ben. Of eerder al, maar dat vertel ik nog. 

MargoGalliart.jpg

I read a question about if visual spatial thinkers could be story tellers. We can, although without a structure it can be quite a challenge for both narrator and listener. Yes, we are story tellers, I wrote, we can be great narrators. However our visual language and the different approach of time make it into a movie with a lot of flashbacks and sideways. If you look closely you will admit the movie is better then the book.  And if we are brave enough to structurize ourselves than we are able to make the visual story chronological before we actually tell it to you.  

Let us have a look at my process of writing a story. 

Brainstorm

Out of the many ideas I pick one. I start brainstorming around it. With pictures, colour, pencil, words. Like a hurricane I race across the paper.  

Classify.

From this creative like chaos I start to classify it in a for me logical way. It has still nothing to do with time. It is more arranging ideas, cancelling or adding.  

MindmappingMindmappen voor een verhaal

This is by far the best part of the whole process. Using paper, pencils and colours I carefully place every element. Still nog logica but mine and not chronological.  

Typing

My visual image has now got a certain form because of the mindmapping and the many associations inside my head. Now I will arrange a peaceful, quiet workspace. No interruptions. And without any judgement, criticism or correction I type away by heart without any punctuation.  

Pictures

When the story finishes I take a short break and after that I will make paragraph out the mush of words. From every paragraph I wil make a simple picture with the essence of the content. With all the images I will shove around untill I find a logical order. Not always chronological but always read-a-logical. I tape the images together and adapt the paragraphs accordingly. Often I let the unfinished product read by others. You get a lot of valuable feedback. Realy necessary because you are too much involved.  

[Inbetween Tip; Does your child have a problem in telling stories? Let him do the same. Make some simple pictures of a fresh told story. Have a look at them together and find a chronological order. Then let him tell his story again following the pictures] 

RIPEN

At this point in the proces my story, with readable paragraphs and punctuaiton, goes into the desk. I mean; it wil be filed somewhere in the cloud and the whole story goes into my library. To ripen.  During this time, sometimes days or weeks, I will read no book. Every now and then I step into the library in my head and look at the story form all points of view. I listen to the main characters. I will play with the intrige. But I won’t change a letter of it.  

Finishing it

Finally I will give my story it final form. I will also read it aloud, tape that and listen to it. To be sure it is not only readable but also listenable. By reading it aloud you can feel immediate if the story flows naturally and if the dialogues are like in real life.  

I cut the navelcord. A new story. Ready to be told. Later, when I grow up. Or sooner, but I will tell you on time. 

Over Maarten Smit

Maarten Smit | Schrijver | Beelddenker | Ondernemer | GoStudent bijlesdocent | 06 3404 5962 | Mirtos | Crete | Werk is waar mijn laptop staat [UA-39119863-1]
Dit bericht is geplaatst in Beelddenken met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

2 reacties op Beelddenker en het vertellen van verhalen

  1. Saskia Smet schreef:

    Mooie aanvulling Maarten !

  2. Pingback: Zijn beelddenkers verhalen vertellers? - Numentum

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.