Beelddenker en leren om niet alles op te pikken

View, reflections, it's the little things

(Scroll down for english) In de zomerperiode blader ik door 10 jaar blogarchief. Op reis langs digitale bestanden en schriften vol krabbels, tekeningen, mindmaps. Korte doorkijkjes en lange vergezichten. Hier en daar van een nieuwe lay-out voorzien. En ondertussen brainstorm ik over een nieuw seizoen blogs door vooral te luisteren naar wat jou bezighoudt.  

Talenten

(uit 2012)Beelddenken en hoogsensitiviteit zijn geen keuzes; het zijn wel talenten. Je kunt ze leren ontwikkelen en gebruiken. Je hoeft er niet als een handicap onder gebukt te gaan. Zo heb ik bijvoorbeeld stap voor stap geleerd mij af te sluiten voor energie van anderen. 

Andere bedrading?

Just wired differentlyHet waren pittge lessen na een burn out. Voor het eerst dat een door mij gerespecteerde psychiater mijn ‘symptomen’ benoemde als nog niet ontdekte talenten. Ik zou in beelden denken en mijn bedrading zou anders lopen. Geen opname, geen medicatie maar een jaar voorgeschreven betrekkelijke rust. En een prachtige schop onder mijn kont; Ga eens wat doen met je talenten. Alles schoof stukje bij beetje op zijn plek toen, zo’n 28 jaar geleden. Het eerste waar ik mee mocht beginnen was het leren in het nu te zijn. Misschien wel de allerbelangrijkste stap.

Daar was ik namelijk nooit !

Natuur en muziek bleken mijn belangrijkste heelmeesters. En het zijn nog de peilers van mijn bestaan. In mijn eentje de stilte verduren in de natuur. Daar leerde ik weer focussen op mijn eigen energie. Muziek intens laten binnenkomen (en weer laten gaan). Dat leerde mij weer te focussen op mijn eigen gevoel.

Gevoel

Ik was zo opgevoed dat ik mijn gevoelens hoorde te ontkennen of in elk geval onderdrukken. Bovendien zouden mijn gevoelens altijd onbetrouwbaar zijn. Het nam jaren om opnieuw mijn gevoel, mijn gevoelens te herkennen, te erkennen en er wel volledig op te vertrouwen. Het High Emotional Intelligencebeste wat mij hierin overkwam was dat iemand het emotionele intelligentie noemde en dat klonk verrukkelijk normaal in tegenstelling tot hsp. Althans, toen was dat een opluchting. Nu maakt het niet meer uit hoe je het noemt. Het is van mij, het is mijn talent en ik alleen ben daar verantwoordelijk voor. 

Voortdurend en inmiddels automatisch kan ik mij afvragen bij elk gevoel, en bij elke energie die zich ongevraagd opdringt: is dit van mij of niet? Niet? Weg ermee! Opnieuw gronden. Net zo automatisch als ademen en net zo’n belangrijke levensvoorwaarde. Zo kan ik altijd bewust besluiten wat ik wel en niet oppik. 

Dauw op bananenblad Mertiza, Mirtos, CreteStromen

Als ik een beslissing neem, wat voelt dan goed? Onmiddellijk zeker weten dat iets goed is. Dat de klik met iemand goed is. Dat ik wel of niet ga samenwerken met een nieuw clientje of een nieuwe klant. Weten dat een plek goed is of niet. 

En elk gevoel verwelkomen, zonder meer, het mag er zijn, ik heb er geen oordeel over. Wat wil het mij zeggen, wat ligt er onder? Het is wat het is. En tegelijk het met compassie bekijken, er om heen lopen, ronddraaien, aftasten. Alles waardoor ik overprikkelt zou kunnen raken mag binnenkomen, mag rustig door mij heen gaan en vooral ook weer mijn systeem verlaten. Als het maar blijft stromen, als de bron maar schoon blijft.  

Binnenwereldbinnenwereld

Mensen om mij heen zeggen regelmatig: “Hij zit weer in zijn eigen wereldje”,  dan ervaar ik dat als groots compliment. Ik bepaal immers zelf wie of wat ik in mijn wereld toelaat. Het is 1 van mijn talenten om mij op elk moment te kunnen beschermen tegen of mij geheel open te stellen voor de ongevraagde energie of het gevoel van de ander. Laat dat mijn bijdrage zijn aan een mooiere wereld, door het jou ook te leren.

  ****

Zomerfestival Beleef de Zandbak

     

During summer I browse through 10 years of blogging. Partly digital, partly scribbling in notebooks, drawings, mindmaps. Short vista’s and complete panorma’s. Meanwhile I prepare a new season of blogging by listening to you. 

Talents

(from 2012)Visual spatial thinking and being highly sensitive are no choices, but they are talents. You can learn how to develop and use them. You don’t need to feel as a handicap or an obstacle. I have been able to learn, step by step, how to block my self for the energy of others.  

Wired differently?

They were the hard lessons after a burn out. For the first time a pshychiatrist mentioned my symptoms as well hidden talents. I could be thinking in images and I could be wired differently. No hospitalization, no medication but a prescription of a year in relatively rest. A marvelous kick in my ass; Go and do something with your talents. At once it felt all right, 28 years ago. The first thing I needed to learn was to be in the moment. May the most important lesson of all. 

Because I was never in the moment !

Nature and music turned out to be my significant healers. And they both are still my anchors. To endure the silence in nature. That’s how I learned to focus at my own energy. Letting the music realy kick in, and letting it go again. It taught me how to focus at my own feelings. 

Feel

I was raised to deny my feelings, to surpress them. Because feelings should be doubted all the time. It took years to know and acknowledge my feelings and trust them. Someone labeled it as emotional intelligence and that sounded delicious normal in contrast to HSP. It felt as a relief, then. Now, to me, it doesn’t matter how you want to name it. It is mine. It is my talent and I am responsible for it.  

I am able, almost automatically and continuously to ask my self, with every unexpected incoming feeling or energy; Is it mine? It is not? Get it out ! Earthing myself again immediately.  Like breathing, as simple and as important. In this way I can decide what I absorb and what not.  

Flow

When I make a decision, what does feel good? Immediately knowing what is right. Feeling the right connection instantly. Knowing a place or a gathering is ok, or not. 

Embrace every feeling, without judgement. Allowing it to just be there. What does it want to tell me? What the message underneath? It is what it is. Look at it with compassion, wonder around it, touch it. Everything that can be overwhelmin is allowed to enter, can flow through me and leave my system. As long as it keeps flowing the source will stay clean.   

Inner world

Sometimes people say to me; You are again in your own world. I love it when they say that. I feel it is a great compliment. I myself alone create my own world and allow what will be in there. It is one of my talents to protect myself at any moment for, or open myself to the energy or feelings of people around me. Let that be my contribution to a better world, teaching you how to do the same.  

Over Maarten Smit

Maarten Smit | Schrijver | Beelddenker | Ondernemer | GoStudent bijlesdocent | 06 3404 5962 | Mirtos | Crete | Werk is waar mijn laptop staat [UA-39119863-1]
Dit bericht is geplaatst in Beelddenken met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

1 Reactie naar Beelddenker en leren om niet alles op te pikken

  1. mernasplace schreef:

    10 jaar mooie mijlpaal, ik ben een blije lezer van je blogs.
    Gooit bloemetje over👍

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.