Beelddenker, ik wil het en ik wil het NU!

NOW

(scroll down for english)”Wanneer gaan we dat boek nu kopen? Je had gezegd dat we dat boek gingen kopen vandaag. Maar wanneer dan? Nu!?”

“Bestaat het liedje ook als ik het niet zing?”

“Zijn de draken uitgestorven omdat er geen ridders meer waren of was het andersom?”

“Waarom hebben vogelspinnen 8 ogen?”

Opdringerige beelden

leonardo da vinciHerkenbaar? Dan kon je wel eens een beelddenker in je omgeving hebben. Je kind gaat niet slapen voor het antwoord heeft op de vlak voor het slapen gestelde vraag of de boom ook bestaat als hij er niet naar kijkt. Ze willen iets weten, maken, doen, hebben, ergens naar toe. Maar dan wel graag tout suite immediatamente NU! Het dringt zich onverbiddelijk aan ons op. Er bestaat voor de beelddenker op dat moment niets anders dan dat beeld. Om iets (nieuws) te kunnen begrijpen wat onze onmiddellijke en onverdeelde aandacht heeft getrokken, hebben we eerst een totaalplaatje nodig, vandaar al die vragen. En we willen meteen de essentie kunnen bevatten. We proberen het nieuwe te plaatsen binnen iets wat we al wel kennen, waar we al wel beeld bij hebben. We willen het op onze eigen manier proberen te begrijpen. En dat duldt bijna geen uitstel.

Hyperfocus

think colourful keep lookingOverconcentratie, geobsedeerd zijn, hyper focus. Geef het maar een naam. Je kunt het er als ouder, opvoeder of leerkracht soms best lastig mee hebben. Dat is niet erg. Het is geen fout in de opvoeding. Ik ben zelf 120% beelddenker in 3D en nog gebeurt het me dat ik aan de essentie van een vraag van mijn cliëntjes voorbij ga. 

Het is het totaal gericht zijn met al je zintuigen op dat ene ding. Het is er ineens en is maar moeilijk te stoppen, zeker als je 7 bent. Maar ook mijn omgeving kan het als obsessief ervaren. Dan kan ik onbereikbaar en ontoegankelijk overkomen. Ik heb wel geleerd dat deze ‘keerzijde’, zoals mijn hyperfocus ook wel wordt genoemd, vooral het probleem van de ander is. Men kan het zich blijkbaar niet voorstellen, is er onbekend mee. Logisch. Als je altijd maar bezig bent met wat was en wat morgen zal zijn dan is het volledige nu van de beelddenker inderdaad ondenkbaar. Dat zijn dan twee compleet verschillende werelden. En als je als auditief ingestelde linkerhelfters de kwaliteiten niet begrijpt van de visuele rechterhelfters, en vice versa, dan loopt de communicatie ook niet vlotjes.  

Anders kijken

Een paar tips om anders naar de hyperfocus van de beelddenker te kijken;

 • Hij is snel afgeleid en kan zich moeilijk concentreren, zo heet het. Eigenlijk is het gewoon allemaal te saai. Heeft eenmaal iets zijn interesse gewekt dan kan hij zich heel intens focussen. Complimenteer nadrukkelijk deze focus momenten en check of het binnenkomt, in plaats van altijd maar te benoemen dat zijn concentratie zo slecht is. Dat is namelijk niet zo, het is alleen anders. 
 • In feite is het een hele knappe manier om met alle prikkels en afleiding om te gaan en de aandacht geheel en al op dat ene ding te richten. Veel schrijvers, wetenschappers en kunstenaars zijn hierdoor juist zo succesvol. En, om het misschien dichter bij huis te houden; mijn hyperfocus op de beelddenkers om mij heen leert hen hoe zij in elkaar steken en hoe zij hun eigen radertje kunnen zijn binnen een talig lineair systeem. 
 • piktochartJe kunt het niet afleren, niet bij jezelf en niet bij een ander. Het is zoals het is. Stop dus met het vechten er tegen. Gebruik het, zet het goed in, probeer er op jouw manier controle over te krijgen. Als je weet wat je triggert kun je dat gebruiken om de hyperfocus in te zetten voor iets wat eigenlijk te saai is voor je. Ik weet bijvoorbeeld precies wat ik wil vertellen (totaalbeeld) voor een informatie avond en hoe het er uitziet van begin tot eind, maar het programma samenstellen (lineair) binnen een bepaald tijdschema? Gaap. Door dan, bijvoorbeeld, een programma als Piktochart te gebruiken zet ik als het ware het knopje van mijn hyperfocus aan en heb het binnen een halve dag staan, tot en met de talige en cijfermatige details en de planning, achter de pikto’s.
 • Time is just a conceptOnze denkprocessen kosten meer tijd. Ook al kan het, eenmaal in de hyperfocus, razendsnel gaan. En tijd, hoe comfortabel het concept ook lijkt te zijn voor de taaldenker, het is onze grootste vijand. We kunnen precies vertellen wie waar zat en wat voor kleding ze aan hadden op het feestje van Opa, maar of dat feestje nu vorige week was of vorig jaar, daar hebben we geen idee van. Dus je kunt het zo plannen dat je in een half uurtje voor de volgende afspraak, met je beelddenker de boodschappen wilt gaan doen. Maar als hij tussen de groenten en het vlees antwoord wil op de vraag of sinaasappels pijn voelen als je ze plukt, tja dan ben je waarschijnlijk wat langer bezig. 
 • Gaat je kind in de hyperfocus bij zijn favoriete Geografic programma of game dan lijkt het wel of ze volkomen in trance zijn. Je zult meestal fysiek contact met ze moeten maken of vol in beeld gaan staan om ze daar uit te krijgen. Alsof je ze uit een droom haalt. Neem daar de tijd voor, spreek ook het liefst van te voren af wanneer en hoe je ze ‘er’ uit zult halen en hou je daaraan, vanuit alle rust, met geduld en heel veel liefde en heel consequent. Je hebt het afgesproken. We houden niet van regels, maar we schreeuwen wel om structuur en grenzen. 
 • Het kan werken om een schrift aan te leggen waarin jij of je kind elke vraag opschrijft. In het schrift is uit het hoofd. Om dan op een vast moment per dag of in de week de antwoorden op te zoeken. En probeer je daaraan te houden. Dat vraagt gewenning, is een leerproces maar het geeft duidelijkheid en stelt een veilige grens.
 • Na de hyperfocus is rust noodzakelijk. Soms zul je ze moeten ‘dwingen’ tot rust. Vaak
  weten ze zelf intuïtief wat ze nodig hebben. Even geen vriendje te spelen, lekker schommelen, op de bank liggen onder een zware deken, voor je uit staren, knuffelen met een huisdier, paardrijden. Wat voor jouw recharging my batterieskind maar werkt. Ik heb zelf geleerd mijn rust daadwerkelijk in te plannen en ik heb mensen om me heen om mij soms even af te remmen. Het niets-doen, zeer ondergewaardeerd in onze druk-druk samenleving, is voor ons van levensbelang. 
 • Laat me weten of het je lukt om anders naar de hyperfocus te kijken. Suggesties en vragen zijn beiden welkom.

 

*****

“When are we going to buy that book? You said today. So when are we going? Now!?”

“Does the song exist when I am not singing it?”

“Are dinosaur extinct because there were no more knights or was it the other way around?”

“Why does a tarantual has 8 eyes?”

INTRUSIVE IMAGES

Did you recognize those questions? It could very well be you have a visual spatial thinker around. Your child will not go to sleep before that urgent question is answered whether the tree is still there although you are not looking at it. They want to know something, make do or get something. But it has to be tout suite immediatamente NOW! It is intrusive. There is nothing else but that picture. To be able to understand something (new) which triggered our attention we need to get the big picture. That is why we ask all those questions. And we want to get to the essence right away. We need to link the new to something we already know, give a place in an existing picture. And we want to understand it in our own way. NO delay possible. 

HYPERFOCUS

Obsessed, to much concentration, hyper focus. Just give it a name. It can be hard to deal with as a parent or teacher. That is ok. It is not a mistake in your upbringing. I happen to be a pure visual spatial thinker and yet I still sometimes don’t get the essence of a question my client asks.  

It is best described as being totally directed with all your senses towards that one thing. It appears and it is hard to stop, especially when you are 7 years old. Even my close circle can feel it as pretty obsessive. The see me at those moments as inaccesible and hard to approach. What I learned is that this ‘downside’ is mainly the problem of other people. They are not able to imagine what it is, being ignorant about it. Seems logic. When you are always busy with what happened in the past and what should happen tomorrow it is understandable you do not get his being in the now totally. These are different universes. With being ignorant as linguistic thinker to the qualities of the visual thinker, and vice versa, the communication sucks.   

A DIFFERENT VIEW

Have a different view at the hyperfocus of a visual spatial thinker;

 • It is said; he is easily distracted and cannot concentrate. In fact it is just way to boring to him to pay attention. But as soon as he is interested he is able to intensly focus. Be sure to compliment him on that instead of emphasising on what is bad. And check if he actually received the compliment, internally. His concentration is not bad at all, it is only different from yours.  
 • In fact it is a very smart way to deal with all excitement and distraction around him and to focus on that one thing. A lot of authors, scientists and artists need it to be succesful. Or, to stay closer too home; my hyperfocus on the visual spatial thinkers around me teaches them how they ‘work’ inside their heads and how they can manage this.  
 • You can not unlearn it. Not with yourself, not with someone else. It is what it is. So stop fighting and start using it, putting you in charge of this talent. Find out what triggers you and use your hyperfocus for more boring things you need to do or know. For example, I know exactly how my worskhop will look like. But to actually make the programm (lineair) with a time-concept? Yawn! By using a programm like Piktochart I trigger myself to hyperfocus and everything needed is done within half a day, including literally everything from language to numbers behind the pikto’s. 
 • The way we think needs more time, although it can be warpfast once hyperfocussed. And time, how convenient to the language thinker, is our greatest enemy. We can point out to you axactly who was sitting where and what they had on at grandpa’s birthday party. But if it was last week or last year, we have no idea. Be aware of that. You might plan just before your next appointment to do some grocery shopping with your child. But when he, in between the vegetables and the meatdepartment wants an anwer whether oranges feel pain when you pick them, well, then it just might take some more time and effort. 
 • Soon as your child enters his hyperfocus modus, whit National Geografic or Minecraft it seems to be in trance. To get them out of it you almost always need to touch them  or stand in their way. Like pulling someone out of a dream. Take your time to do it. Make agreements about it before. And stick to it. Do it with calm and peace, with patience and lots of love, being consistent. We might not like rules but we realy do need a structure and borders.  
 • Sometimes it works to make a notebook to write all those urgent questions down. In the book is out of the head. Later on, always at the same moment you  both agreed on, you will look for answers together. And again, stick to it. It is learning a new habit, it takes time like the process of learning things. But it offers clearness and borders. 
 • After a hyperfocus we realy do need rest. Sometimes you even have to ‘force’ them in to rest. More often they know inside what they require. Not a friend over to play today, swing, lay on the couch, stare in front of yourself, cuddle with a pet, drive a horse. Whatever works best for your child. I have learned the hard way to actually plan my rest. And I have people around me to remind me to that. Doing nothing is highly underrated in our busy society but it is life saving.  

Over Maarten Smit

Maarten Smit | Schrijver | Beelddenker | Ondernemer | GoStudent bijlesdocent | 06 3404 5962 | Mirtos | Crete | Werk is waar mijn laptop staat [UA-39119863-1]
Dit bericht is geplaatst in Beelddenken met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.