Beelddenker en als je hoofd vol zit

Een serie blogs in de herhaling. Omdat soms ook mijn hoofd te vol zit voor een nieuwe blog.

(scroll down for english) Deel 1 Als je kind erg visueel is ingesteld dan kan hij een vol hoofd hebben. Erg vol. Dat ik dat ook heb is vaak al de eerste (h)erkenning maar dat het blijkbaar mogelijk is het hoofd op te ruimen, orde te brengen in de chaos, is pure opluchting. Maar hoe doe je dat dan? 

overload

Overload

Letters dansen, draaien ondersteboven. Cijfers dwarrelen door elkaar. Een ware storm aan plaatjes raast door je hoofd. Dat eist alle aandacht op. Het leidt af. Wat er gezegd wordt levert weer nieuwe beelden op en probeer dan nog maar eens op te letten. Met alle zintuigen neem je waar en daar maak je plaatjes van. Dat kost tijd en heel veel concentratie om alles wat er binnenkomt te verwerken. Orde aanbrengen is eerste hulp bij het voortdurend in beelden denken. 

brainwork

Ruimte

Kamers en/of kasten ‘plaatsen’ in je hoofd is een manier om belangrijke zaken op te bergen, zodat je er makkelijk bij kunt. Je geeft belangrijke informatie een vaste plek in je hoofd, in plaats dat je dingen uit je hoofd moet leren. Visueel bewaren is veel makkelijker dan onthouden. Maar hoe visueel je ook bent ingesteld, het is soms wel raar in het begin, omdat het nieuw is, of omdat je het letterlijk neemt. Dat je dan denkt dat je je hersenen een stukje opzij zou moeten schuiven om plaats te maken voor kamers. In je hoofd is eigenlijk in je geest, in je verbeeldende gedachten, in je fantasie, in je mind. En daar is de ruimte immers eindeloos. Daar ben jij de baas. 

kamers in je hoofdJe begint met een kast of kamer voor taal bijvoorbeeld. Hier sla je in elk geval het alfabet op en later woordbeelden. Een rekenkamer voor de cijfers geordend in een 100-veld. Ineens wordt rekenen een makkie omdat je alle cijfers altijd bij de hand hebt. En later de tafels zodat je het niet hoeft te automatiseren. Je gaat simpelweg in je hoofd naar de muur waar je de tafels hebt opgeschreven en je leest het op. Dan nog een plannetjeskamer, voor al je wilde plannen waar je nu even geen tijd voor hebt en een nare dingen kamertje. De kamers hebben allemaal een deur naar de gang. Alle deuren dicht, lekker rustig op de gang. Dan wordt concentreren, maar ook slapen, al veel makkelijker. 

Groeien

mind at workAls je er eenmaal beeld bij hebt dan blijven de kamers er ook. Je hebt de basis gelegd om je hoofd op te ruimen en alles visueel op te slaan. Maar in het begin vraagt dat wel je dagelijkse aandacht. De techniek, uiteindelijk je grootste talent, vergt oefening, elke dag, tot je er niet meer over na hoeft te denken en de kamers een belangrijk en automatisch deel zijn van jou. En dan kun je het laten groeien en aanpassen aan jouw behoefte.

Mogelijkheden

Je plannetjeskamer gebruik je in eerste instantie om je plannen in op te bergen. Dan hoef je er niet aan te denken. Ze liggen er morgen ook nog. Voor je het weet doe je er wilde ideeën in voor de komende zomervakantie. Later stop je er je eerste aanzet voor een spreekbeurt in, je brainstormt er voor je eerste werkstuk. De kamer groeit met je mee op de middelbare school, een schatkamer met plannen voor na je examens. Op een zeker moment ontdek je dat je er de eerste geniale invallen voor een presentatie in bewaart. En als je gaat werken wordt het een heuse projectkamer waar je het totaalplaatje van je nieuwe project rustig kunt bekijken en uitwerken. Je kunt hier zelfs nog mee beginnen als je 80 bent.

Rust

Eigenlijk werkt het net als bij een overvolle rommelige kamer. Als je gaat opruimen en opnieuw indeelt blijkt de kamer ruimer, lichter, overzichtelijker. Daar wordt je zelf ook rustig van in je hoofd. Als je je overvolle hoofd opruimt, indeelt, ordent in overzichtelijke kamers dan blijkt er veel meer ruimte te zijn dan je ooit voor mogelijk hield. Daar wordt je zelf rustig van. 

love your inner world Byron KatieDe beeldenstorm wordt beeldenstroom. Elk plaatje kun je nu een plek geven, bewaren voor later of verwijderen. Je geeft de onsamenhangende beelden meteen betekenis en er komt ruimte om je te concentreren. Ik schreef al dat de ruimte in je hoofd, in je geest, oneindig is. Kamers maak je groter of kleiner, net wat je wilt. Het kan een huis worden, een paleis, een magazijn, een kasteel. En je kunt er zelfs een uitgang maken naar ‘buiten’, een plek in het landschap in je hoofd waar je even tot rust kunt komen, ingericht zoals jij dat wilt. 

PRIKKELS

PrikkelsOok emoties, gevoelens, komen als beelden binnen. De prikkels blijven maar stromen. Door de kamers in je hoofd kun je ook dit beter filteren. Een emotie bekijken van een afstandje en bepalen of het van jou is of niet. Jezelf makkelijker de vraag stellen, mag het beeld blijven en in welke kamer of kan het weg. Op den duur kun je je zelfs afsluiten voor prikkels. Heb je een keuze; mag het binnenkomen, door mij heengaan via mijn kamers of laat ik het afketsen. 

left vs right brainEn wat zo fijn is, jij bent de baas in je hoofd. Niemand ziet aan de buitenkant dat jij een systeem hebt met kamers. Je kunt met deze nieuwe visuele opslag, zonder dat iemand het merkt, oefenen. Niemand ziet het als je een fout zou maken in je hoofd en je kunt het zelf heel snel herstellen, veranderen, aanpassen. En daardoor een eigen manier van leren in de kamers in je hoofd ontdekken. In het begin kost het tijd en moeite om in je hoofd naar de kamers te gaan en de informatie die je daar hebt opgeslagen tot je door te laten dringen. Maar als je er elke dag aan werkt weet je in no time de juiste informatie te vinden. Ben je er eenmaal aan gewend dan kun je altijd nog vertellen, of laten zien, hoe jij dingen leert en visueel opslaat.

En geloof me, dat zijn vaak de meest indrukwekkende spreekbeurten, ik heb er inmiddels een aantal meegemaakt. Dat raakt. Om te zien hoe ‘mijn’ beelddenkers trots aan hun klas vertellen hoe ze in elkaar steken, niet beter of slechter maar heel gewoon anders, met kamers in hun hoofd. 

 

 

Part 1. If your child is a visual learner he may have a filled head. Very filled. Having that also is often the first recognition. But realising it is possible to declutter your mind, bringing order in your chaos is pure relief. But how do you do that? 

Overload

Letters are dancing, twirling, upside down. Numbers swirl. A real storm of pictures tears through your mind. It attracks all your attention. It distracts. What is being said triggers new images which makes it even harder to pay attention.  You percieve with all your senses and makes pictures of it. It takes time and a lot of concentration to process it. To bring order is first aid for your visual spatial child.  

Space

Making cabinets or chambers in your head is a way of storing important thins, so you can more easily acces it. Important information gets a place in your head instead of having to learn it by heart. Visueal storage is easier then remember it. However, you may be visual talented and still having trouble starting to work with rooms in your head. Because it is new, a bit strange to do it or you really think you have put your brains aside, literally to make place for those rooms. But, inside your head, means, inside your mind, your imagination, your fantasy. If you place the rooms there the space is endless. And you are boss.  

You start making a cabinet or chamber for language. You store the alfabet and later on your pictures of words. A math chamber for the numbers, neatly ordered in a field of 100. Suddenly math becomes easy having always all the numbers in your head. You simply go to the wall in your math chamber and can make every task with numbers you need.  Then you make a chamber of plans, for all the wild things you want to do, but don’t have the time for it now. A little room for the awfull things happening during the day. All chambers have a door the the hallway. Close all doors and it will be peacefull and quiet in there. In this way concentrating, and even sleeping, becomes more easy.  

Growing

When you feel the images are right the chambers will not go way, you can not lose them unless you want to. You now have put a foundation to declutter your head and store information visually. But in the beginning it needs your daily attention. This technique will be your biggest talent, but it needs practice, every day till you do it automatically and it has become a important part of who you are. And then it is time to let it grow and adjust it whenever you want. 

Possibilities

Your chamber of plans you will start using it for your plans. Then you don’t need to think about it anymore. They will still be there tomorrow. Before you know your will store all your plans for next holiday. Later on you might brainstorm in there for you first speaking in class or for you first paper to write. The chamber will grow with your needs when going to high school. a treasury filled with plans for after your exams.  At a certain moment you will discover you are using it to store your genius ideas for your first presentation. At your first job it will be a chamber of projects you are working on. And you know what? You can even start with it when your 80.

Quiet

In fact it works like decluttering a messy room. Once you start decluttering it and maybe even rearranging it the room becomes more spacious, with more light, more accessible. It has immediately effect on you, your head becomes more quiet. Once you start decluttering your head, rearranging it, giving it a new order there seems to be more space then you ever expected. It makes you more peacefull and quiet.  

The blizzard of images will become a current of pictures. You can give each picture its proper place or remove it. You give instant meaning to an incoherent film and you get the space and possibility to concentrate. The space in your head is immense. You can adjust chambers like it is the universe, which in fact it is. You can adjust your chambers to your needs. You can make it a house, a palace, a warehouse, a castle. You can even make an exit to the ‘outside’ in the landscape inside your head, to create a place like you want it to be, to take a rest every now and then.  

STIMULANTS

Emotions, feelings, they also enter as images. The stimulants keep coming. By using chambers in your head you are able to filter them. To watch an emotion from a distance. Is it mine or is it not? In this way it is easier to ask yourself the question whether it may stay and where you will store it or the it can go. Later on you will be able to close yourself for a lot of stimulants. Than you are able to choose; may it enter, go through me, through my rooms or will I let it fling back.  

Remember, you are the one and only boss inside your head. No one will see from the outside you are having a system with chambers in your head. Without anyone noticing it you can practice with this new visual way of storage. No one will notice your mistakes while learning. You can adjust, change and adapt it.  It might take some time in the beginning and some effort to go to your chambers looking for the stored information. But once you do it every single day you will be able to find the right information in no time. When you are used to it there is time to tell people, or better, show them how you learn and store you information in a visual way. 

Belive me, those are the most impressive speaches. I have seen some. It touches. To see my clients tell their class how they live and learn. Not being better or worse but just different with the chambers inside their heads. 

Over Maarten Smit

Maarten Smit | Schrijver | Beelddenker | Ondernemer | GoStudent bijlesdocent | 06 3404 5962 | Mirtos | Crete | Werk is waar mijn laptop staat [UA-39119863-1]
Dit bericht is geplaatst in Beelddenken met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.