Herken de beelddenker in de klas

Diagnostiek beelddenken: Herken de beelddenker in de klas

Er bestaat geen specifiek type beelddenker. Beelddenkers herkennen zich bijna altijd in meer dan één van onderstaande types:

  • de creatieve beelddenker (vaak voorkeur visualiseren lesstof)
  • de dromerige beelddenker (vaak voorkeur visualiseren of fotograferen lesstof)
  • de rechtlijnige beelddenker (vaak voorkeur fotograferen lesstof)

Download hier de observatielijst Herken de beelddenker in de klas.

Deze observatielijst wordt gebruikt tijdens de opleiding Beelddenken in de klas.

diagnostiek-beelddenken

Ieder mens is uniek. Daarom zijn onderzoeken nooit 100% dekkend. We kennen hoogbegaafde beelddenkers tot beelddenkers met een (verstandelijke) beperking. Deze observatielijst geeft een goede indicatie of een leerling een beelddenker is. De karaktereigenschappen en de specifieke leerproblemen geven een duidelijk beeld voor de voorkeur van leren.

Werk alle vragenlijsten door. Aan de hand van een positieve uitkomst kun je samen met de leerling bespreken of hij of zij zich herkent als beelddenker. De manier van denken lijkt erfelijk. Vaak herkennen ouders deze manier van denken ook binnen het gezin. Door een oefening uit het werkboek van de leermethode Ik leer anders toe te passen, zie je direct of het visualiseren werkt. Succes!

Note: Een beelddenker hoeft geen leerproblemen te hebben. Ook hoogbegaafde leerlingen hebben vaak een voorkeur voor visueel leren. Deze groep heeft het compensatievermogen om de reguliere lesstof eigen te maken. Toch zie je vaak automatiseringsproblemen of een vorm van dyslexie bij deze slimme leerlingen.

Deze observatielijst geeft een indicatie voor een visuele voorkeur van denken.  Aan deze observatielijst kunnen geen rechten worden ontleend.  Voor een medische diagnose (ADHD, dyslexie) wordt de lezer aangeraden inlichtingen in te winnen bij de huisarts. observatielijst-herken-de-beelddenker-in-de-klas