Klaaglied van de regen

ΚLAAGLIED VAN DE REGEN.
(Vrij emotionele vertaling na afscheid van R op zondag)
Waar ga je naartoe alleen
deze regenachtige zondagnacht
begeleid door het klaaglied van de regen
Waar ga je naartoe nu dat alle wegen
en deuren voor jou gesloten zijn.
En op iedere hoek van de straat kom je tegen
jouw onafgewerkt verlangen en al je plannen die je niet meer kan verwezenlijken.

In de kleine kroeg zijn we met z,n tweeën gebleven
Jij met jouw bleke gezicht
en je verlangen naar leven
Nu stop met peinzen
Het leven is zo voorbij
twee glazen wijn, twee maal zuchten
en dan ga je.

Wij hebben jou weer ontmoet
op de oude kruising van de straten (in jouw oude buurt)
en de regen zong haar meest trieste klaaglied (klarinet Theo ! )
Het gaat je goed bleke man ! (vriend)
als een tovenares heeft de zondag jou meegenomen.